Karaciğer Naklı

En sık uygulanan yöntem, donör karaciğer dokusunun, alıcıdan total olarak çıkarılan hasta karaciğerin yerine yerleştirilmesiyle gerçekleştirilen Ortotopik Karaciğer Nakli’dir. Donör karaciğer ölen ve organ bağışında bulunan bir kişiden ya da yaşayan gönüllü akrabalardan temin edilebilir. Bir diğeri ise Auxiller Karaciğer Nakli olarak bilinen, hasta karaciğerinin çıkarılmasının gerekmediği veya bir lobunun çıkarılıp karaciğerin/karaciğer segmentinin genellikle dalak yatağı, sağ/sol paravertebral oluk, pelvis veya çıkarılan lobun yerine yerleştirilmesi. Yukarıdaki yaklaşımlara ek olarak, literatürde Reduced Size Segmental Liver Transplantation ve Split Liver Transplantation diye bilinen kadavra karaciğerlerinin bölünüp nakledilmesi ile ilgili tekniklerdir.

Transplantasyon ekibi dikkatli bir muayene ve laboratuar tetkiklerinden sonra her hasta için risk faktörlerini saptar. Düzelme şansı olmayan kanser ve infeksiyon hastalıkları, hastanın tedaviyi kabul etmemesi ve psikiyatrik hastalık veya akli yetersizlik gibi durumlar dışında transplantasyon yapılması mümkündür. Transplantasyon yapılacak hastada makül bir yaşam beklentisi olmalıdır. Yapılacak cerrahi girişimleri tolere edebilmeli ve diğer majör organların bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların olumsuz etkilerini kaldırabilecek rezerv kapasiteye sahip olmaları gerekir. Transplantasyon alıcısında 65 yaş sınırı olsa da, hasta yaşından çok genel durumu ile değerlendirilmelidir. Önemli olan hastanın fizyolojik yaşıdır. Son zamanlarda diyabetin sıklığı artmaktadır. Bu hastalarda kardiyovasküler komplikasyonlar daha sık görüldüğünden bu yönden araştırılmaları gerekir. Alıcı adayının mutlaka aşağıda belirtilen hastalıklar açısından son derece titiz olarak değerlendirilmesi gerekir.

Bilindiği gibi, kan grubu uyumu önemlidir. Kan grubu uyumsuz nakiller de yapılmaktadır ancak bunlar AB0 uyumlu gruplar arasında yapılan transplantasyonlar kadar başarılı olmamıştır.

Tüm tetkikleri tamamlanan donör ameliyattan 2-3 gün önce hastaneye yatırılır. Ayrıntılı bir hikaye (öz ve soy geçmişi içeren) alınıp dikkatli bir fizik muayene yapılır. Sistemik olarak tam bir fizik muayene yapılması, hiçbir sistemin ihmal edilmemesi gerekir. Bu muayene sırasında kulak burun boğaz, diş, jinekoloji, kardiyoloji, göğüs hastalıkları gibi özel muayene ve değerlendirme gerektiren durumlarda, ilgili dallarda konsültasyon yapılmalıdır. Daha önce de yapılmış olan, tam kan sayımı idrar tetkiki, EKG, akciğer grafisi, kan biyokimyası tekrarlanır. Cytomegalovirus titrasyonu yeniden yapılarak kontrol edilmelidir. Kan grubuna göre, 2 ünite kan hazırlanmalıdır. Vericinin, ameliyattan önce, mutlaka muvafakat belgesini imzalamış olması gereklidir. Ameliyattan bir gün önce, vericinin, yıkanması uygun olur. Donör, planlanan ameliyat saatinden 10-12 saat öncesinden itibaren aç bırakılır. Bu süre içerisinde 1000 ml Laktatlı Ringer infüzyonu yapılır. Alt ekstremitelere elastik bandaj uygulanır