Kemoterapi

Kemoterapi, kelime anlamı olarak “ilaçla tedavi” anlamına gelmekle birlikte, daha çok kanser hücrelerini etkileyen kanser ilaçları kullanılarak yapılan tedavi için kullanılan terimdir. Kemoterapi kanser tedavisinde tek başına kullanılabileceği gibi, diğer tedavi yöntemlerini tamamlayıcı bir etki oluşturmak amacı ile de kullanılabilir. Kemoterapi, kanser tedavisi için ilaçların uygulanmasıdır. Bozulmuş hücre yapısıyla kontrolsüz çoğalan kanser hücrelerinin ilaçlarla öldürülmesi amaçlanır. Bunun için farklı mekanizmalara bağlı ilaçlar, birlikte ya da ardışık olarak kullanılabilir. Kemoterapi damardan, ağızdan veya karın içi gibi çeşitli yollarla uygulanabilir.

Kanserin türüne göre kemoterapinin farklı amaçları olabilir;

  • kanseri tedavi etmek,
  • kanseri kontrol altına almak (kanserin yayılımını önlemek ve büyümesini yavaşlatmak),
  • kanserin yol açtığı semptomları ortadan kaldırmak (ağrı ve benzeri belirtileri ortadan kaldırmak ya da hafifletmek)

Medikal onkoloji uzmanları bu süreçte tüm ilgili branşlarla koordinasyonu sağlayarak kanser hastalarının takip ve tedavisini yürütmektedirler. Oluşturulan tümör konseyinde, hastalarımız için en uygun tedavi yaklaşımları planlanmaktadır. Kemoterapi uygulamaları, genellikle günübirlik tedavi şeklinde Kemoterapi Ünitesi’nde uygulanmakta olup gerekli ya da istenilen durumlarda yatarak da yapılabilmektedir. Kemoterapi ilaçları deneyimli ve eğitimli bir ekip tarafından hazırlanmalıdır. Kemoterapinin beraberinde getirdiği yan etkiler kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri ile minimuma indirgenebilmektedir. Kemoterapi tedavisi sonrası saç kaybı endişesi en aza inmiştir. Kemoterapide “Akıllı İlaç” (hedefe yönelik) ilaç tedavisi kullanılmaktadır. Bu durum tedavi başarısını yükseltmiştir.

Kemoterapi ile meme kanseri, akciğer kanseri, mide ve bağırsak kanserleri, yumurtalık kanseri, serviks kanseri, rahim kanseri, pankreas kanseri, karaciğer kanseri, safra kesesi ve yolu kanserleri, baş boyun tümörleri, osteosarkom ve yumuşak doku sarkomları, beyin tümörleri, böbrek ve mesane kanserleri, prostat kanseri, malign melanom, lenfomalar, testis kanseri, tiroid kanseri gibi birçok kanserin takip ve tedavisi yapılmaktadır.

Hedefe Yönelik Biyolojik Ajanlarla Tedavi

Halk arasında akıllı ilaç olarak tabir edilen hedefe yönelik biyolojik ajanların hedefi, kanser hücrelerindeki mekanizmalardır. Hedefe yönelik tedaviler ile başarı oranları artmaktadır. Ayrıca kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri ile tedavi sonrası kusma oranı minimize ediebilmektedir.

Hormon Tedavisi

Hormon tedavisi, hormon duyarlı tümörlerde (meme kanseri, prostat kanseri gibi) kullanılmaktadır. Bazı kanserler çoğalabilmek için hormonlara gereksinim duyar. Hormon tedavileri, kanser hücrelerinin gereksinim duydukları hormonlara ulaşmasını ya da bu hormonları kullanmasını engelleyerek etki gösterir. Hormon tedavileri, yalnızca hormonların etkisine duyarlı olan kanserlerde kullanılabilirler. Bu kanserlerin başlıcaları meme ve prostat kanseridir