Cyber Knife

CyberKnife®, tümörü cerrahi yöntem kadar kesin bir sınırla ortadan kaldırırken, ışınların normal dokulara zarar vermesini de önleyen bir sistem. Tedavi sonrasında hastalar aynı gün içinde günlük işlerine dönebiliyor. FDA onaylıolan CyberKnife®, her türlü kanserin radyoterapisinde kullanılan en son teknoloji ürünü. Tümör çevresindeki normal dokuların radyasyonla karşılaşmasını minumuma indiren, radyo-cerrahinin en gelişmiş yöntemlerindin biri olarak tanımlanıyor. Vücut içerisindeki tümör ya da hastalıklı alanlar duyarlı bir biçimde hedefleniyor ve yüksek radyasyon dozları verilerek öldürülüyor.

Hangi bölgelerde kullanılıyor?

CyberKnife® beyin tümörlerinde etkili bir yöntem olarak nitelendiriliyor. Ayrıca diğer tedavi yöntemleri ile kısıtlı cevap alınabilecek veya alınamayacak beyin sapı ve omurilik tümörlerindekullanılıyor. Bilgisayarlı Tomografi’de görülen tümörün işaretlenmesinden sonra yaklaşık bir saat süren bir seansta, robot, tümörü bir cerrah titizliğiyle ışınlayarak yok ediyor. Başta beyin olmak üzere; beyin sapı, omurilik, gırtlak, akciğer, karaciğer, pankreas, böbrek, böbrek üstü bezi, prostat gibi kanserleri sık görülen organlara yan etkisiz ışın tedavisi verebilmesi, yaygın bir kullanım alanının olmasını sağlıyor

Cihazın her açıda dönebilen ve her pozisyonda durabilen robotik kolu yardımıyla odaklanmış ışınlar hastaya gönderiliyor. Böylece vücuttaki herhangi bir bölge, robotik kol sayesinde rahatlıkla ışınlanabiliyor. Bu özellik, tedavisi diğer radyoterapi cihazlarıyla mümkün olmayan hastalara da tedavi şansı veriyor. Bunun yanı sıra CyberKnife® cihazıyla tedavi sırasında % 100 gerçek zamanlı görüntü alınabiliyor ve bu görüntüler rehberliğinde radyasyon veriliyor. Bunun sonucunda hastaya verilen dozda hata payı minimuma iniyor.

CyberKnife nasıl çalışıyor?

Tedavi ayaktan uygulanır ve hastanın hastanede yatması gerekmez. CyberKnife®’ın en önemli iki bölümü; ışın kaynağını da içinde bulunduran lineer hızlandırıcı ve robotik koldan oluşmaktadır. Işın kaynağı, 1 milimetre hassasiyetle, tümörü ışınlama kabiliyetine sahiptir. Önceden planlanan tedavinin özelliğine göre tümöre veya hastalıklı alana çok sayıda (genellikle 100-150 arasında) ışın verilir. Işın kaynağı tümörü hedef alır ve hastanın en ufak bir hareketinde dahi çevre dokulara zarar vermemek için ışınlamayı otomatik olarak keser.

Tedavi tamamlandığında, tümöre verilen ışınlar, tümörü harap edici veya büyümesini engelleyici sonuç verirken; sağlıklı dokuların zarar görmeyecek kadar az doz alması sağlanmış olur.

Cyberknife®, ışın kaynağını robotik kolla hareket ettirebilen ve tedavi sırasında hasta pozisyonunu gerçek zamanlı görüntülerle kontrol edebilen bir sistemdir.

Beyin dışında omurga, omurilik ve vücudun diğer bölgelerindeki tümörlerde de kullanılabiliyor. Omurga, omurilik ve vücudun diğer bölgelerine radyocerrahi uygulayabilen bir sistemdir.  Beyin tümörlerinde istenilen büyüklükte alana ışın verebilen yöntemlerden biridir.

CyberKnife nasıl bir tedavi seçeneğidir?

Tedavi süresi kısadır. Tedavi, dakika başına verilen dozun (doz hızı) artırılmasına bağlı olarak çok daha hızlıdır. Bazı akciğer uygulamaları için hiçbir metalik işaretleyici yoktur. İkincil riskleri nedeni ile bazı uygulamalar için akciğerlere metalik işaretleyicilerin yerleştirilmesine gerek yoktur.

CyberKnife® tedavisi sırasında organların hareketi izlenebilir ve ışınlar buna göre ayarlanabilir. CyberKnife®’da altı boyutlu tümör takip sistemi mevcuttur. Bu sistem, tedavisi sırasında hastanın hareketlerine bağlı olan örneğin; rotasyonel değişiklikleri fark eder.

CyberKnife® Radyocerrahisi klasik radyoterapiden daha az yan etkiye sahiptir. Klasik radyoterapiye nazaran daha yüksek hassasiyetle tümörü ışınlaması ve çevre dokuların daha az radyasyona maruz kalması nedeniyle, yan etki profili çok daha düşüktür.