Hizmetler

  • Bilgilendirme

DrMentor üyelerinden gelen talepler uzman hekimler tarafından tıbbi sorgulaması yapılarak değerlendirilir ve ihtiyaçlar belirlenir.

İhtiyaca uygun olarak  hazırlanan tanı&tedavi planında birden fazla alternatif sağlık kurumu ve hekim hakkında maliyet ve tecrübe bilgilendirmesi opsiyonlu olarak yapılır.

Üyelerin tanı&tedavi planın da onaylamış olduğu işlemlere uygun olarak randevular organize edilir.

  • Yönetim

Dr.Mentor vaka yönetimi tarafından üyenin aldığı tüm sağlık hizmetinin koordine edildiği hasta ve ailesi ile sağlık hizmeti veren ekip ve kurum arasındaki etkin iletişimin ve tedavi planına uyumun sağlanması; tanı ve tedavi planının hastanın sosyal ihtiyaçlarını göz ardı etmeyecek şekilde uygulanmasında düzenleyici rol almaktır.

Vaka yönetimine en çok ihtiyaç duyan üyeler; kronik hastalığı olan, alacakları sağlık hizmeti komplike olan, multidisipliner hizmet alması gereken hastalardır.

Dr.Mentor Vaka Yöneticisi, üyeye verilen tüm hizmetleri bu kapsamda takip eden kişidir. Üye ve ailesinin tüm gereksinimlerini değerlendirir. Üyeye, ailesine ve kurumuna tedavi planı, süreci ve maliyeti hakkında bilgi akışını sağlar.  Hasta ve ailesinin seçim yapma aşamasında yalnız bırakmaz,  bilgi ve tecrübesini paylaşır ama kurumlardan bağımsızlığını korur.

Tedavi ve bakım planlarını takip eder. Planlanan hizmetlerin en kısa zamanda ve en doğru şekilde verilmesi için kurumlarda gereken organizasyon yapar.

Taburcu sonrası eve dönen üye  ile sağlık ekibi arasında iletişim köprüsü olmayı sürdürür..

  • Organizasyon

DrMentor üyenin tıbbi amaçlı seyahati esnasında ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetlerin bütünleşik bir şekilde sunmaktadır.

Bu kapsamda otel rezervasyonu, havalimanı transferi  ve kiralık araç rezervasyonu hizmetleri  organize edilir.

  • Bilgi Bankası

Önemli tıbbi bilgilerin tutulabileceği ve gerektiğinde dünyanın her yerinden üyenin kullanıcı adı ve şifresi ile girerek online işlem yapabileceği sistemdir.

Medikal Bilgi Bankasında tüm sağlık verileri arşivlenebilir ve üye tarafından görüntülenebilir, ekleme ve raporlama yapılabilir.

  • İndirim

DrMentor sağlık kuruluşlarıyla avantajlı ve indirimli fiyat koşullarıyla anlaşmalar yapmaktadır.  Üyeler anlaşmalı kurumların da indirimli  sağlık hizmeti alabilirler.

  • Kontrol

Tanı ve tedavi işlemlerinin anlaşma koşullarına uygun olarak  yürütülmesi için fatura kontrolü  ve tedavi işlemlerinin uygunluk  denetimi yapılır.

Üyenin bir sağlık sigortası veya geri ödeme kurumu ile bağlantısı varsa; bu geri ödeme kurumunun belirleyeceği kapsamda faturalar kontrol edilerek, istisna, limit ve katılım payı gibi hesaplamalar için ekspertiz hizmeti verilir.

  • Direk Ödeme

Geri ödeme kurumları için talep edilmesi halinde anlaşmalı kurumlarda oluşacak faturalar için ön onay, ödeme onayı, yerine ödeme hizmetleri verilir.

Geri ödeme kurumlarına ait harcamalar belirlenen bütçe kapsamında yürütülür.