Avantajlarımız

 • Ön değerlendirme sistemi ile doğru hekim ve sağlık kurumuna yönlendirilme,
 • Anlaşmalı sağlık kurumlarında indirim,
 • Sağlık profiline uygun, geçmiş sağlık verileri de dikkate alınarak oluşturulan, kişiye özel check up programlarında %40’a varan indirim,
 • Tüm ihtiyaçlar için bütünleşik asistan hizmeti,
 • Konsültasyon ve ikincil görüş,
 • Çağrı Merkezi,
 • Medikal Bilgi Bankası ile kişisel sağlık bilgilerine online erişebilme,
 • Kolesterol, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalık takip programı
 • Maliyet Analiz Sistemi ile tedavinin maliyetinin birden çok kurumda karşılaştırmalı olarak incelenebilmesi,
 • Geçmiş sağlık işlemleri ve harcamalarının takip edilebilmesi,
 • Acil ilaçların iletilmesi,
 • Yerinde kan alma hizmeti,
 • Yerel dil desteği.