DrMentor Kişiye Özel Sağlık Yönetim Programı

Yaş ve cinsiyet temelli, olası hastalık ve risklerin teşhis ve tedavisi için üretilmiş check-up panelleri Genel, 40 yaş üstü erkek, 40 yaş altı erkek, Detaylı 40 Yaş üstü kadın, Detaylı 40 yaş altı kadın, Kardiyoloji ağırlıklı check-up ve Yönetici check-up’ı şeklindedir.

DrMentor Kişiye Özel Sağlık Yönetim Programı’’nin en önemli öğesi ise, kişinin doktoruyla geçireceği zamandır. Bu sürede doktor kişinin şikâyeti olup olmadığını, beslenmesini, hayat tarzını, alışkanlıklarını, işini, hareketlilik düzeyini, yaşadığı çevre şartlarını, ailesindeki hastalıkları kullandığı ilaç ve ilaçdışı takviyeleri öğrenir. Muayene sonrası, Fiziki ve Ruhi durumunu değerlendirir, beklentilerini öğrenir ve sağlığı hakkında iyi düzeyde önbilgi sahibi olur. Artık sadece O kişiye özel gerekli testleri yapabilecek verilere sahiptir.

Özellikleri Nelerdir?

1.            Koruyucu (Önleyici)

2.            Kişiye Özel

3.            Bütüncül (Her yönüyle kapsayıcı)

4.            Fonksiyonel (Kanıta dayalı Tıbbı Geleneksel Tıpla Birleştiren)

5.            Yenileyici (Rejeneratif) Tıbbı İçine Alan

1- Koruyucu Hekimlik Neden Çok Önemli?

Konfüçyüs’e göre En iyi hekim; bir bakışta hastanın neyi olduğunu anlayan değil, hastasını en iyi tedavi veya ameliyat eden değil, size nasıl sağlıklı kalacağınızı öğreten sağlıklı kalmanız için çalışan hekimdir…

Konfüçyüs, en iyi hekimin hangisi olduğu konusunda üç hekimi anlatır: Birinci hekim; hastalıkların ne olduğunu bir çırpıda bilir. İkinci hekim; hastalıkların tedavisini en iyi şekilde bilir. Üçüncü hekim ise hastalıklar ortaya çıkmadan hastalığı önlemenin yollarını bilir. Konfüçyüs en iyi hekim olarak, hepimizin tahmin ettiği gibi üçüncü hekimi gösterir.

2- Niçin kişiye özel olmalı?

Genetik yapınız, beslenme ve egzersiz alışkanlıklarınız, sosyal yaşantınız, eğitim ve ekonomik düzeyinizle yaşadığınız çevresel şartlar dikkate alındığında Siz dünyada teksiniz, eşsizsiniz.

Bu nedenle check-up olarak adlandırılan sağlık analizleri de sadece size özel olduğunda en üst düzeyde fayda sağlayacaktır.

 

3- Neden Bütünleyici yani her yönüyle kapsayıcı (multidisipliner) olmalı?

Tıpta Organ Sistemlerini değerlendirmek pratik bir yaklaşım olsa da insan vücudunun bir bütün olduğu dikkate alındığında yanlışlığı ortadadır.

Bütüncül (İntegratif) tıp hastayı beden, akıl ve ruh olarak bir bütün kabul ederek ele alan bir anlayıştır. Bizim bildiğimiz klasik batı tıbbıysa yalnızca vücutla ilgilenir. Beynimizin bedenimizi değiştirdiğini ve etkilediğini artık kesin olarak biliyoruz. Bütüncül tıpta hasta bedenen iyileşirken, hastalığı yaratabilecek düşünce ve yaşam tarzı olumsuzlukları da incelenip düzeltilmeye çalışılır. Amaç tam bir iyilik halidir.

4- Fonksiyonel (Kanıta dayalı Tıbbı Geleneksel Tıpla Birleştiren)

Fonksiyonel tıp vücut organlarının, salgı bezlerinin, ve sistemlerin ne kadar zayıf ve stresli olduğunu ölçmek için bazı metodlar kullanır. Bunlar arasında kan şekeri, adrenalinler, tiroid, hipofiz bezi, oksidasyon, hidrasyon, ATP-enerji üretimi, vs. yer alır. Günümüzde Geleneksel Çin tıbbının önemli araçlarından Akupunktur’u kanıta dayalı Batı Tıbbı ile birleştiren, sadece tedavi için değil TEŞHİS için de kullanan Fonksiyonel Tıp, uyumsuzluğun sebeplerini ortaya çıkarma üzerine yoğunlaşır ve hastanın semptomlarını, rahatsızlığın altında yatan sebeplerle ilişkilendirerek tanıda yol alır.

5- Yenileyici (Rejeneratif) Tıbbı İçine Alan

Yenileyici (Rejeneratif) tıpta amaç; yaşlanma, hastalık veya travmaya bağlı zarar görmüş doku ve organların işlevselliğinin onarılması ya da iyileştirilebilmesidir. Bu tanım aşılama gibi koruyucu hekimlik olgularının dışındaki bir çok sağaltım yöntemini de içermektedir.

Günümüzde rejeneratif tıp tanımı ise doku ya da organların işlevselliğini geri kazandırma amacı ile kullanılan kök hücre araştırmaları ve tedavilerini tanımlamak için kullanılır. Bu tedavi iki şekilde yapılabilir: Laboratuarda kök hücrelerden özelleşmiş hücreler elde edilebilir, ya da ilaç verilerek dokularda bulunan kök hücreler aktive edilir ve daha hızlı ve verimli onarım yapılması sağlanır.

Bu amaçla hareket edildiğinde bireyin her yönüyle özellikleri dikkate alınarak temel check-up testlerine ek olarak, ve varsa şikayetlerine ve beklentisine odaklı, aşağıdaki panelleri içeren tetkikler yapılabilir.

1.            Akupunktur ile Yapısal BiyoFizikoTipleme ; kişinin zayıf ve güçlü yönlerinin tanınması

2.            Kalp Damar Hastalıkları ve İnme Risk Paneli

3.            Kanser Risk Paneli

4.            Kilo Yönetimi Paneli

5.            Enerji Eksikliği, Hormonal Sağlık Paneli

6.            Mikrobesinler, Vitamin, Mineral (Element) Paneli

7.            Bellek Değerlendirme Paneli

8.            Kalp-Akciğer Performans Değerlendirme Paneli

9.            Anti-Aging (Sağlıklı Yaşlanma Analizi) Paneli