Notice: Undefined index: alc_blog_show_author in /home/drmentor/public_html/wp-content/themes/medico/single.php on line 61

Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Hiperbarik Oksijen Tedavisi tamamen kapalı bir basınç odasına alınan hastaya, 1 atmosferden daha yüksek basınçta, aralıklı olarak %100 oksijen solutulması şeklinde uygulanan tıbbi bir tedavi şeklidir. Hasta oksijeni basınç odasının türüne ve hastalığın durumuna göre, maskeden, başlıktan, ortamdan ya da endotrakeal tüpten alabilir.

Artan basıncın direkt etkisi: Boyle- Mariotte yasasına göre, basıncın artışı sonucu dolaşım ve dokulardaki gazların hacimleri ile gaz kabarcıklarının çapları küçülür. Bu etkisinden dekompresyon hastalığı (vurgun) ile atardamar gaz embolisi durumlarında yararlanılır.

Artan oksijen parsiyel basıncının etkisi: Henry gaz yasası uyarınca; sabit sıcaklıkta bir sıvı içinde çözünen gaz miktarı, o gazın parsiyel basıncı ile doğru orantılıdır. Hiperbarik koşullarda solunan oksijenin parsiyel basıncı artacağı için, plazmada çözünmüş durumda bulunan oksijen miktarı da artar.

Sonuçta 1 atmosfer basınçta hava solunurken kanın 100 ml.sinde 0.3 ml. olan çözünmüş oksijen miktarı, 3 atmosfer basınçta %100 oksijen solunduğunda 6.8 ml.e dek yükselir.

Plazmada artan çözünmüş oksijenin etkileri ile;

  • Ödem azalır
  • Yara iyileşmesi hızlanır
  • Bakterilerce üretilen toksinler engellenir (antitoksik etki)
  • Bakteriler öldürülür (antibakteriyel etki)
  • Antibiyotiklerin etkileri artırılır.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Endikasyonları

 

Ülkemizde 1 Ağustos 2001 tarihinde TC. Sağlık Bakanlığı’nın resmi gazetede yayımlanarak uygulamaya giren Hiperbarik Oksijen Tedavisi ile ilgili yönetmelikte yer alan tedavi endikasyonları şu şekilde belirtilmiştir:

 

Dekompresyon hastalığı (vurgun)

Karbon monoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu (Soba- şofben zehirlenmeleri)

Gazlı gangren

Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı- kas- fasya)

Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (Diyabetik ve non diyabetik durumlar). (Şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları).

Hava ve gaz embolisi

Kronik refrakter osteomyelit (kronik kemik iltihapları)

Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomyelitleri

Ani görme kaybı (Retinal arter oklüzyonu)

Ani işitme kaybı

Crush yaralanmaları, kompartman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler

Tutması şüpheli deri greft ve flepleri

Radyasyon nekrozları

Beyin absesi

Anoksik ensefalopati

Termal yanıklar

Aşırı kan kayıpları

 

 

 

 

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Hastalar merkezimizde bulunan multiplace (çok kişilik) basınç odasında tedavi edilir. Hiperbarik oksijen tedavisi her yaştaki hasta grubuna uygulanabilir. Basınç odasına girmeden önce hastalara pamuklu kumaştan dikilmiş özel giysiler verilir.

 

Hastalar basınç odası içerisinde yer alan koltuklarda oturarak tedavi görürler. Ancak yatarak tedavi görmesi gereken hastalar sedye ile basınç odasına alınırlar.

 

Tedavinin ilk aşaması dalış adını verdiğimiz kısımdır. Dalış fazında hastalar ortam basıncının artması nedeniyle kulaklarında dolgunluk hissederler. Bu aşamada hastaların kulaklarındaki basıncı eşitlemek için yutkunması ya da valsalva manevrasını yapmaları gerekmektedir.

 

İstenen tedavi derinliğine (basınca) ulaşıldıktan sonra hastalar kendilerine belirtilen aralıklarda maskelerini takarak oksijen; 5’er dakikalık aralarda ise maskelerini çıkarıp ortam havasını solurlar.

Üçüncü aşama tedavinin bitiş kısmıdır. Bu kez tedavi derinliğinden yüzeye doğru çıkış gerçekleşir.

Tedavi süresi hastalık durumuna ve şiddetine göre değişmekle birlikte genel olarak hastalar günde 1 kez; ve her biri 1,5- 2,5 saat süren seanslara katılırlar. Bazı acil durumlarda günlük 4 seansa kadar tedavi yapılabilmektedir. Toplam seans sayısı ise hastalığa göre değişmektedir.