Notice: Undefined index: alc_blog_show_author in /home/drmentor/public_html/wp-content/themes/medico/single.php on line 61

Tüm Vücut MR

Tüm Vücut MR, kanser riski ve endişesi taşıyan sağlıklı kişilerin başvurabileceği, radyasyonsuz ve yan etkisi olmayan üstelik 45 dakika süren, yeni bir görüntüleme yöntemi yöntemi.

MR, birçok kişinin bildiği klasik ileri bir radyolojik tarama yöntemidir. Hastalık şüphesi durumunda vücudun belli bir bölümünün taranarak incelenmesi sonucunda tanı koymayı kolaylaştırır. Ancak MR cihazlarının hızı ve çekimlerin saatlerce uzaması pek çok insanın MR çekimlerine soğuk bakmasın a yol açıyor.

Tüm vücudu tarayan bu MR yöntemi, klasik MR’dan oldukça farklı. Öncelikle tüm vücudu 45 dakikada görüntüleyebiliyor. Eskiden yalnızca bir organın taranması için gereken bu sürede tüm vücudun taranıyor olması, bu yeni te knolojinin aynı zamanda bir check-up yöntemine dönüşmesini de sağladı.

Sağlıklı insanlarda tarama amaçlı yapılır ve genellikle tümör taramasında kullanılır. PET-CT ye göre radyasyonsuz olduğu için tercih edilir. PET-CT incelemede hasta, hem radyoaktif maddeden hem de BT’den yüksek oranda radyasyon alır. Ayrıca PET-CT, prostat kanseri, beyin tümörleri, bazı tür kalınbağırsak tümörleri ve akciğer kanseri görüntülemede yanlış tanı koyabilir. Tümör görülmeyebilir veya görülse de iyi huylu zannedilebilir.

Beyin görüntülemede en üstün yöntem olduğundan beyinle ilgili tüm patolojiler (MS, beyin felci gibi) tüm vücut MR sırasında görüntülenir. Multiple myelom, safra yollarıyla ilgili taş ve iltihapla ilgili bulgular ortaya çıkar. Lenf zinciri de detaylı görüntülendiğinden, lenf nodu büyümesi, lenfoma gibi hastalıkların tespiti de mümkün. İşlem sırasında kontrast madde verildiğinden aortta gelişebilen ve hayati risk taşıyan genişlemeler da fark edilir.

Kanser hastalarında kanserli dokunun yayılıp yayılmadığını tespit eder. Kanserli dokunun kemik, karaciğer, akciğer, lenf bezleri ve beyine sıçrayıp sıçramadığına bakılır. Doku çözünürlüğü yüksek olan MRG, mm.’lik boyutta da olsa tümör tespit edebilir. Kanser tespitinde kullanılan Diffüzyon MRG ile kanserli dokular yeni hücre oluşumuna yol açtığından sinyal alınan protonların hareketleri kısıtlanır, tümörden yüksek sinyal alınır. Proton hareketlerinin hesaplanabildiği ADC değerleriyle iyi ve kötü huylu tümör ayrımı da yapılabilir.

Yöntem ayrıca kanser hastalarının tedaviye yanıtını da değerlendirir. Tümörün boyutu tedaviyle küçülse de, içerisinde canlı tümör dokusu barındırabilir. Bu da tedaviye devam edilip edilmeyeceği, bir değişiklik gerekip gerekmediği konusunda karar verilmesini sağlar.

Sağladığı Kolaylıklar

Lezyon karekterizasyonu ve takibinde inceleme tekrarı gerektiğinde, risk ve yan etkisiz bir inceleme metodu olarak her yaş grubunda güvenle uygulanabiliyor.

Tüm Vücut MR çekimi sırasında kişi radyasyon almıyor.
Rutin taramalarda kullanılan kontrast maddenin hastaya verilmesine genellikle gerek kalmıyor.

Klasik radyolojik check-up yöntemleri ile izlenen karın içi ve akciğerin yanı sıra, genellikle check-up incelemelerine dahil olmayan beyin dokusu, kemik yapısı ve ekstremite gibi alanlar da Tüm Vücut MR ile tek seferde taranabiliyor.

Tüm Vücut MR Nasıl Çekiliyor ?

Tüm Vücut MR’da, rutin bir MR çekiminde olduğu gibi hasta üstünü değiştiriyor, uygun kıyafetler giyiyor, üzerine de alıcı antenlerin olduğu (koil) örtülüyor. MR cihazının hareketli bir masası var. Masada yatan hastadan paralel görüntüleme ve birleştirici yazılım programları ile optimum çözünürlük ve kalitede görüntü alınıyor. Kişinin MR masasında hareketsiz olarak 45 dakika yatması gerekiyor. Özellikle karın ve göğüs bölgelerinin çekimi sırasında, hastadan nefesini 20 saniyeyi geçmeyecek sürelerde tutması isteniyor.

Tüm Vücut MR Hangi Organları Tarıyor?

Tüm vücut MR çekimlerine önce beyinden başlanıyor. Ardından boyun ve akciğer çekimi yapılıyor. İşleme karaciğer, pankreas, böbrek, böbrek üstü bezi ve karın içi diğer organların incelemesi ile devam ediliyor. Erkeklerde prostat, kadınlarda rahim ile yumurtalıklar taranıyor. Ayrıca kemikler ve kaslar da aynı seansta MR ile rahatlıkla görüntülenebiliyor.

Ancak meme, prostat ve gastrointestinal sistemin tümör taramasında erken dönem bulguları gözden kaçırmamak için mutlaka bilinen diğer klasik tarama yöntemleri ile birlikte kullanılması gerekiyor.

 

Damar Hastalıkları Belirlenebiliyor mu?

Kanser taraması için tasarlanmış bir yöntem olan Tüm Vücut MR’ın standart çekimleri vasküler (damar) tarama programları içermiyor. İsteyen hastalarda beyin damarlarında anevrizma adı verilen ve kanama riski olan baloncuk varlığını araştırmak için 5 dakikalık ek programla Kranial MR Anjiografi incelemesi yapılabiliyor. Kalp damarlarında hastalık riski ve endişesi olanlara ise Koroner BT Anjiografi ile Check-up yaptırması öneriliyor.